Bonusové podmienky Tipsport

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto podmienky používajú rovnaké definície a výklad pojmov ako Herný plán pre prevádzkovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu či Všeobecné podmienky elektronického tipovania v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s., ktoré sú zverejnené na www.tipsport.sk.
  2. Ponuka Vstupný bonus a ďalšie ponuky bonusov definované týmito pravidlami sa vzťahujú len na novoregistrovaných Tipujúcich, ktorý splnia nasledovné podmienky:
   1. zaregistrujú sa podľa HP a VOP,
   2. dokončia svoju registráciu vrátane prvého prihlásenia sa na Herný účet prostredníctvom internetovej aplikácie.
  3. Tipsport si vyhradzuje právo kedykoľvek odobrať ponuku bonusov definovaných podmienkami či ich časťou alebo nezapočítavať niektoré stávky do splnenia podmienok pre získanie bonusov a to najmä v prípade podozrenia na neoprávnené priznanie bonusov alebo špekulatívne chovanie Tipujúceho. Za špekulatívne chovanie možno považovať napríklad situáciu, kedy Tipujúci uzatvorí stávky na jednotlivé Príležitosti jednej Udalosti proti sebe tak, aby v súčte dosiahol žiadnu alebo minimálnu stratu a zároveň splnil niektorou z týchto Stávok podmienky pre získanie bonusu.
  4. Tipsport si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo upraviť ponuku bonusov definovanú týmito podmienkami alebo ich časť.
 2. Vstupný bonus
  1. Ponuka vstupného bonusu sa vzťahuje len na Tipujúcich, ktorí:
   1. sa riadne zaregistrujú podľa odst. 1.2. týchto podmienok,
   2. vložia na svoj Hráčsky účet prvý Vklad (na ďalšie opakované vklady sa táto ponuka nevzťahuje),
   3. a prijmú nižšie uvedené podmienky pre použitie Vstupného bonusu.
  2. Vstupný bonus je stanovený vo výške 100% z hodnoty prvého Vkladu a to v troch hladinách, ktorým zodpovedajú podmienky podľa odst. 2.3. týchto podmienok:
   Výška vkladu Maximálny Vstupný bonus
   do 40 € 40 €
   do 200 € 200 €
   200 € 2 000 €
  3. Hladiny Vstupného bonusu sú stanovené takto:
   1. V prípade prvého vkladu do 40 € (rozmedzie 0 až 40 €) vrátane je pre získanie Vstupného bonusu nutné pretipovať päťnásobok súčtu hodnoty prvého Vkladu na Hráčsky účet a hodnoty Vstupného bonusu (príklad: prvý vklad na Hráčsky účet je 40 € = 40 € bonus. Požadovaný obrat: (40+40)x5 = 400 €). Pre výpočet nároku na bonus sa započítvajú všetky stávky uzatvorené na itnernete, ktoré majú po vyhodnotení minimálny celkový Kurz 1,5:1. Pre výpočet nároku na Vstupný bonus sa každému Tipujúcemu denne započítava súčet Vkladov v max. výške 20 €.
   2. V prípade prvého Vkladu do 200 € (rozmedzie 40,01 – 200 €) je pre získanie Vstupného bonusu nutné pretipovať sedemnásobok súčtu hodnoty prvého Vkladu na Herný účet a hodnoty Vstupného bonusu (príklad: prvý vklad na Hráčsky účet je 200 € = 200 € bonus. Požadovaný obrat: (200+200)x7 = 2 800 €). Pre výpočet nároku na bonus sa započítavajú všetky stávky uzatvorené na internete, ktoré majú po vyhodnotení minimálny celkový kurz 2,00:1. Pre výpočet nároku na Vstupný bonus sa každému Tipujúcemu denne započítava súčet Vkladov v max. výške 100 €.
   3. V prípade prvého Vkladu nad 200 € (rozmedzie 200,01 až 2 000 €) je pre získanie Vstupného bonusu nutné pretipovať osemnásobok súčtu hodnoty prvého Vkladu na Herný účet a hodnoty Vstupného bonusu (príklad: prvý vklad na Hráčsky účet je 2 000 € = 2 000 € bonus. Požadovaný obrat: (2 000+2 000)x8 = 32 000 €). Pre výpočet nároku na bonus sa započítavajú všetky stávky uzatvorené na internete a na pobočkách Tipsportu, ktoré majú po vyhodnotení minimálny celkový Kurz 3,00:1. Pre výpočet nároku na Vstupný bonus sa každému Tipujúcemu denne započítava súčet Vkladov v max. výške 1 000 €.
    VKLAD Do 40 € vrátane Do 200 € vrátane Nad 200 €
    Požadovaný obrat 5× (vklad + bonus) 7× (vklad + bonus) 8× (vklad + bonus)
    Kurz stávok 1,50:1 2,00:1 3,00:1
    Denný limit 20 € 100 € 1 000 €
    MAXIMÁLNY BONUS 40 € 200 € 2 000 €
  4. Vstupný bonus bude po splnení podmienok podľa odst. 2.1. týchto podmienok Tipujúcemu pripísaný obratom na jeho Hráčsky účet, ale disponovať s ním je možné až po splnení podmienok podľa odst. 2.3. týchto podmienok. Disponovať so Vstupným bonusom alebo jeho časťou bude Tipujúcemu umožnené najneskôr do 5 dní od splnenia podmienok.
  5. Každému Tipujúcemu môže byť Vstupný bonus priznaný maximálne jedenkrát.
  6. V prípade, že bol novoregistrovaný Tipujúci privedený v rámci programu „Priveď kamaráta“, automaticky získava k svojmu prvému Vkladu ešte špeciálny bonus vo výške 40 €. Tento bonus sa pripočíta k hodnote bonusu a ovplyvňuje výšku požadovaného obratu podľa podľa odst. 2.3. týchto podmienok. Novoregistrovaného Tipujúceho privedeného v rámci program „Priveď kamaráta“ tak tento bonus môže posunúť do inej výšky hladiny, nez ktorej by zodpovedal Vklad podľa ods. 2.3. týchto podmienok.
  7. Tipujúci získava právo disponovať so Vstupným bonusom na Hernom účte po častiach: vždy po pretipovaní 10% z požadovaného celkového obratu získa 10% z celkovej hodnoty Vstupného bonusu.
  8. Pokiaľ nebude požiadavka podľa odst. 2.3. splnená do 12 mesiacov od zapísania Vstupného bonusu, Tipujúci stráca nárok na disponovanie so Vstupným bonusom alebo jeho doposiaľ nezískanou časťou.

  Platí od 18. 07. 2016

  TIPSPORT SK, a.s.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *